In deze combicursus EHBO en BHV leer je acuut levensreddend handelen, reanimeren, een AED gebruiken, ontruimen, brand bestrijden en nog veel meer. Deze cursus is speciaal gemaakt voor kinderdagverblijven, BSO’s en scholen.

De cursus BHV Kinderopvang bestaat uit de modules EHBO Baby's en Kinderen en Brand & Ontruiming. De cursus voldoet aan de gestelde eisen wet IKK. Opgeleid voor het certificaat van Livis. De cursus voldoet aan de wettelijke eisen van IKK en biedt een opleiding voor het behalen van het certificaat van Livis.

Over de cursus

Deze cursus bereid je voor op verschillende incidenten die zich kunnen voordoen in de kinderopvang, BSO en op school.

De cursus bestaat uit een 4 tot 5 uur durende e-learning en een 6,5 uur durende praktijksessie op eigen locatie of op een locatie van Livis. Het is ook mogelijk om de cursus op twee verschillende momenten te volgen. 

Voor wie?

Deze cursus is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en op basisscholen. Het is een toegankelijke cursus die geen specifieke vooropleiding vereist.

EHBO Baby’s en Kinderen

Deze module biedt een uitgebreide opleiding die je voorbereidt op het behalen van een 2-jarig certificaat van Livis, waarmee volledig wordt voldaan aan de recente eisen van de wet IKK. 

Je wordt met de e-learning voorbereid op (ernstige) ongevallen, zoals een verdrinking, een onderkoeling of een insectenbeet. Daarnaast leer je te handelen bij veel voorkomende ongelukken in en rondom huis, zoals een snijwond, een bloedneus of het verwijderen van een teek.

In de praktijksessie toets je je vaardigheden. Je leert reanimeren, een AED gebruiken en verband aanleggen. Ook leer je te handelen bij een verstikking en hoe om te gaan met een bewusteloos slachtoffer in geval van nood.  

Brand & Ontruiming

In de e-learning leer je meer over het vergroten van de veiligheid in een gebouw en het acuut levensreddend handelen in geval van een brand of andere ernstige calamiteiten. 

Tijdens de praktijksessie oefen je brandbestrijding en ontruiming. Hierbij wordt rekening gehouden met situaties waar kinderen aanwezig zijn. Aan de hand van praktijkoefeningen word je in staat gesteld situaties in te schatten en te handelen volgens de juiste procedure.

De voordelen van deze cursus

✓ Voldoen aan de gestelde eisen wet IKK

✓ Je hoeft geen aparte EHBO en BHV cursus meer te plannen

✓ De e-learning is in eigen tempo en op elk apparaat te volgen

Certificaat

Na het afronden van de cursus ontvang je het officiële Livis-certificaat. Deze voldoet volledig aan de gestelde wettelijke eisen en staat genoemd op de referentielijst met erkende EHBO-certificaten. Dit certificaat is 2 jaar geldig.

Offerte op maat

Neem contact op met Livis en ontvang een offerte op maat voor de cursus BHV Kinderopvang. Afhankelijk van het aantal medewerkers, ontvang je een all-in groepstarief.

 

Start nu jouw cursus

BHV

Wat leer ik?

Al deze onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:

Actieve bloedingen
AED bedienen
Allergische reactie
Amputaties
Astma en benauwdheid
Belangrijke punten
Bevriezing
Bijen/wespensteek
Bijt- en krabwonden
Bloedneus
Botbreuken en ontwrichting
Brandwonden
Buikpijn
Diarree
Doorslikken vreemd voorwerp
Elektriciteitsletsels
Epileptische aanval
Flauwte
Hoofdpijn
Inhoud verbanddoos
Kiespijn
Kindermishandeling
Kleine beknelling
Kleine en grote wonden
Kneuzing en verstuiking
Koorts en koortsstuipen
Kwallensteek
Medicijnen in de badkamer
Misselijkheid en braken
Onderkoeling
Oogletsel
Oorpijn
Oververhitting
Preventie en risico's
Prioriteiten bij EHBO
Reanimatie kind
Reanimatie volwassene
Reanimatie zuigeling
Shock
Splinter verwijderen
Steken en beten
Stikken
Tandletsel
Tekenbeet
Verdrinking
Vergiftiging
Verslikken
Vitale functies
Voorwerp in neus of oor
Voorbereiding op noodsituaties
Brand en explosie
Bedrijfsnoodplan
Blussen met de poederblusser
Blussen met de brandslang
Blussen koolstofdioxide
Blussen met een branddeken (persoon en vlam in de pan)
Waarom wordt een bedrijf ontruimd
Taken van bedrijfshulpverlening
Hoe meldt u een incident
Vluchtroutes
Wat te doen bij brand
Hoe kan brand ontstaan
Alarmering- en communicatiemiddelen