Een op maat gemaakt ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan beschrijft hoe een gebouw of gebied snel en veilig kan worden ontruimd bij noodsituaties zoals brand, gaslekken of natuurrampen. Het plan bevat informatie over nooduitgangen, ontruimingsinstructies, verantwoordelijkheden van personeel en bezoekers, communicatie tijdens de ontruiming en opvang na de evacuatie. Livis biedt ontruimingsplannen aan die voldoen aan de NEN 8112, NEN1414 en NEN-EN-ISO 7010 (2012) richtlijnen.

Is een ontruimingsplan verplicht in mijn bedrijf?
Een ontruimingsplan is vaak verplicht vanwege de vereiste brandmeldinstallatie volgens het Bouwbesluit 2012. Artikel 6.23 van het Bouwbesluit bepaalt dat als een brandmeldinstallatie verplicht is, er ook een ontruimingsplan moet zijn. In sommige gevallen is een ontruimingsplan ook verplicht in gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening. Als je in een gebouw bent zonder brandmeldinstallatie, is een ontruimingsplan niet wettelijk verplicht. Het is echter raadzaam om als organisatie vanuit de zorgplicht toch een ontruimingsplan op te stellen, om alle aanwezige medewerkers te informeren over de juiste stappen bij een noodsituatie.

Hoe helpt een ontruimingsplattegrond bij noodgevallen?
Een ontruimingsplan toont duidelijk de uitgangen van een gebouw die gebruikt kunnen worden tijdens noodsituaties. Ze geven ook informatie over hulpmiddelen zoals brandmelders, blusapparaten, EHBO-kits en AED's. Deze plattegronden worden op zichtbare plaatsen in het gebouw geplaatst, zoals bij brandslanghaspels, wachtruimtes of centrale ruimtes. Tijdens een noodsituatie kunnen BHV-teams het ontruimingsplan en plattegrond gebruiken om het overzicht te behouden en informatie over te dragen aan professionele hulpdiensten.

Naast het hebben van een goed ontruimingsplan en bijbehorende plattegronden, is het belangrijk om regelmatig BHV-trainingen en ontruimingsoefeningen te volgen. Een goed functionerende BHV-organisatie en het juiste gebruik van aanwezige hulpmiddelen zijn essentieel. Livis adviseert minstens één keer per jaar een oefening te organiseren. Door te oefenen, kan worden getest of het ontruimingsplan up-to-date is en of de procedures goed functioneren in de praktijk.

Ons aanbod op maat

Neem contact met ons op voor een op maat gemaakte oplossing om jouw organisatie en medewerkers op te leiden en te ondersteunen. We bieden flexibiliteit in locatie en leveren advies op maat.  

Neem vrijblijvend contact met ons op via advies@livis.nl. We zullen zo snel mogelijk reageren.