In deze e-learning leer je meer over vroegsignalering, de herziene meldcode en de preventie van het Shaken Baby Syndroom en hoe je hierbij handelt als kraamverzorgende.

Als kraamverzorgende ondersteun je de kraamvrouw en haar eventuele partner in het kraambed. Vaak is de kraamperiode voor veel mensen intensief en nieuw. Sommige ouders hebben na de kraamperiode nog extra ondersteuning nodig.

In deze cursus ontdek hoe je hulpvragen kunt signaleren. Je leert hoe je in gesprek gaat met de ouders of verzorgers en wie je moet inschakelen na het signaleren van de behoefte aan hulp. Daarnaast gaan we dieper in op de herziene meldcode. Je leert wat je kunt doen bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ter afsluiting gaat deze cursus over het Shaken Baby Syndroom; je leert alles over de risico’s en eventuele gevolgen. Daarnaast leer je ook voorlichting geven over het Shaken Baby Syndroom.

Na het theoretische gedeelte van de cursus volgt een eindtoets om de kennis die je hebt opgedaan te toetsen.

Deze cursus is volledig online en na afronding ontvang je 3 accreditatiepunten. 

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor kraamverzorgenden of iedereen die werkzaam is in de kraamzorg.

Leerdoel KCKZ

De cursist toont aan kennis te hebben over vroegsignalering, de herziene meldcode en het Shaken Baby Syndroom.

Competenties

Je hebt na het volgen van de cursus de volgende competenties:

 • Kennis van verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Kennis van verschillende signalen die mogelijk wijzen op huiselijk geweld
 • Kennis van de meldcode en hoe je de meldcode in de praktijk kan toepassen
 • Kennis over het Shaken Baby Syndroom

Wat leer ik?

Deze e-learning bevat de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: vroegsignalering in de kraamtijd

 •   Introductie vroegsignalering
 •   Signaleren van risicofactoren (met checklist vroegsignalering TNO)
 •   Draaglasten en draagkrachten
 •   Signaleren en dan? 
 •   Documenteren, communiceren en de ISBARR-methode
 •   Samenwerking en overdracht

Hoofdstuk 2: kindermishandeling en huiselijk geweld

 •   Introductie herziene meldcode en Veilig Thuis
 •   Hoe uit kindermishandeling en huiselijk geweld zich?
 •   De 5 stappen van de (herziene) meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en jouw rol daarin

Hoofdstuk 3: Shaken Baby Syndroom

 •   Huilen van baby's
 •   Het Shaken Baby Syndroom
 •   Welke voorlichting en instructie geef je aan ouders?

Extra informatie

 • Schrijf jij je in voor deze e-learning? Vul dan in het registratieformulier je KCKZ-nummer in, dit zorgt voor een snellere verwerking van je accreditatiepunten
 • Onze e-learning ‘Vroegsignalering, de herziene meldcode en preventie Shaken Baby Syndroom’ is geaccrediteerd en ontvang 3 scholingspunten in categorie B (2023) of categorie A (2019).
 • Meer informatie over de annulering van deze cursus vind je in onze algemene voorwaarden