In deze online cursus leer je veilig werken en rekening houden met het milieu en de gezondheid van jouzelf en anderen.

De online cursus 'VCA Basis' duurt 5 uur en is op eigen tempo te volgen. Met het diploma VCA Basisveiligheid toont de cursist aan voldoende kennis te hebben inzake veiligheid, gezondheid en milieu. Als een bedrijf de VCA-certificering wil behalen, moeten alle operationeel medewerkers een diploma VCA Basisveiligheid (B-VCA) hebben.

VCA Basis: de online theorie

De cursus behandelt alle verplichte onderwerpen op basis van de laatste eind- en toetstermen. Dit zijn onder andere:

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico's en maatregelen
 • Ongevallen en bijna-ongevallen
 • Veilig gedrag
 • Rechten en plichten
 • Werkvergunningen
 • Signaleren en markeren
 • Voorbereiden op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden, zoals werken op hoogte en in besloten ruimtes
 • Elektriciteit en straling
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De online theorie sluit af met een oefentoets, zodat je je goed kunt voorbereiden op het examen.

Voor wie is de cursus VCA Basis bedoeld?

De cursus 'VCA Basis' is verplicht voor alle medewerkers op een bouwlocatie of een risicovolle omgeving. Voor deze cursus is geen vooropleiding nodig. Let wel op; dit is alleen het online theorie gedeelte! Wil je een Basis VCA diploma behalen? Bestel dan de volledige cursus 'VCA Basis theorie + examen.'