Leer meer over (ernstige) allergieën en wat je moet doen als iemand een anafylactische shock heeft

Weet je dat in Nederland ongeveer 25% van de mensen een vorm van allergie heeft? Niet iedereen heeft last van een ernstige allergie. Een allergie kan ook heel mild zijn. Alleen als een allergie ernstig is, dan kan deze zelfs levensgevaarlijk zijn! En kan jij de ander (of jezelf) in zo’n situatie helpen?

Na de online cursus Ernstige allergie weet jij wat je moet doen als iemand een anafylactische shock krijgt.

Over de online cursus

De online cursus Ernstige allergie is een cursus van één uur. De cursus is opgedeeld in 4 hoofdstukken en wisselt af met stukjes theorie en toetsen. Je rondt de cursus af door alle hoofdstukken te doorlopen. Na het doorlopen van de cursus, ontvang je een bewijs van deelname.

Dit zijn de 4 hoofdstukken van de cursus:

  1. Wat is allergie
  2. Soorten allergie
  3. Wat gebeurt er bij een anafylactische shock
  4. Eerste hulp bij een anafylactische shock

Wat is allergie?

Wat is een allergie precies? In dit hoofdstuk kom jij te weten wat een allergie inhoudt.

Soorten allergie

Denk je bij allergie alleen aan hooikoorts? Dit is inderdaad een vorm van een allergie, maar niet enige. In de online cursus onderscheiden we 6 verschillende soorten allergieën. In dit hoofdstuk leer je welke soorten allergieën er zijn en wat deze inhouden.

Wat gebeurt er bij een allergische reactie?

Allergie houdt niet alleen in dat je niest en proest. Dit zijn inderdaad symptomen van een allergie, maar met allergie gebeurt er veel meer in je lichaam. In dit hoofdstuk leer jij wat er in je lichaam gebeurt als je allergisch bent.

Eerste hulp bij een anafylactische shock

Bij een anafylactische shock handel je volgens de 4 stappen van EHBO. Deze 4 stappen voer je niet altijd in de normale vaste volgorde uit. Daarnaast is er een verschil in hulp wanneer iemand bekend is met een ernstige allergie of anafylactische shock of nog niet. In deze cursus leer je hoe je juist moet handelen bij een anafylacische shock.