RI&E - de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het in kaart brengen van de risico's binnen jouw organisatie doe je aan de hand van het opstellen van de inmiddels verplichte RI&E lijst. 

Hieruit komt namelijk naar voren wat risico's zijn en wat er al gedaan is maar ook wat er nog verbeterd kan worden. Dat staat in het Plan van Aanpak, het PvA. Hierin staat precies wie, welke maatregel wanneer neemt. Door dit vast te leggen kun je concreet maatregelen gaan nemen tegen de risico's en zien wat de maatregelen gaan opleveren.

Een RI&E maken is bij organisaties vanaf ongeveer 25 medewerkers een omvangrijke klus die dan al vaak door externe partijen gedaan zou moeten worden die de specifieke kennis hiervoor in huis hebben. Daarnaast is het gewoon verstandig om met vreemde ogen naar je organisatie te laten kijken zodat je bezig kunt blijven met de dagelijkse gang van zaken.

Waar moet een RI&E aan voldoen?

Volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet moet een RI&E in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • een overzicht geven van de risico’s die het werk met zich meebrengt;
  • het bevat een beschrijving van gevaren en de risico-beperkende maatregelen;
  • een overzicht van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (in ieder geval voor jeugdige werknemers en zwangere of borstvoedinggevende werkneemsters);
  • het bevat een beschrijving hoe werknemers toegang hebben tot preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, hogere veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en arbodienst;
  • het bevat een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s te voorkómen of te beperken;
  • bij iedere maatregel uit het plan van aanpak moet worden aangegeven wanneer het wordt uitgevoerd.

Het up to date houden van de RI&E is belangrijk. Is er verbouwd? Zijn er nieuwe medewerkers of andere activiteiten? Zijn werkprocessen veranderd of regelgeving? Het is dus ook belangrijk om het PvA doorlopend aan te passen aan veranderingen aan de organisatie.

Ons advies op maat

Neem contact op en we adviseren wat de best passende oplossing is om jouw organisatie. Geheel op maat en op locatie naar keuze. 

Zakelijke vraag?

Neem contact op met Roelof Jan Drijfhout voor een goed gesprek over de mogelijkheden:


Neem contact op via: 0854878900

 

 

Ja, we bieden incompany cursussen aan!
Keuze uit 200+ locaties door heel Nederland om praktijksessie te volgen
scoren wij gemiddeld op 1000+ beoordelingen
Foto van Arbeidsinspectie Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RIenE en dient schriftelijk te worden vastgelegd Arbeidsinspectie

Laatste nieuws & tips

Help, ik ben mijn kind kwijt!
Zomer

Help, ik ben mijn kind kwijt!

Wat moet je doen als je op een zee-egel bent gaan staan?
Steken
Zomer

Wat moet je doen als je op een zee-egel bent gaan staan?

Verdrinking voorkomen: 5 tips voor veilig zwemplezier
EHBO
reanimatie

Verdrinking voorkomen: 5 tips voor veilig zwemplezier

Wat te doen bij een kwallenbeet?
Bijtwonden
Zomer
EHBO

Wat te doen bij een kwallenbeet?

Meer nieuws