Leer meer over Hyperbilirubinemie (geelzucht) bij een pasgeborene

Je hebt als kraamverzorgende een belangrijk rol in het signaleren van hyperbilirubinemie (geelzucht). Omdat dit verschijnsel regelmatig voorkomt is het nodig om te weten wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn. En hoe je op de juiste manier handelt bij het signaleren van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene. Je leert over de oorzaken en verschijnselen van geelzucht, de alarmsignalen en de behandelmethoden. Deze theorie kun je gebruiken bij de instructie en voorlichting aan de kersverse ouders maar natuurlijk ook voor het tijdig signaleren van geelzucht. De online cursus ‘Hyperbilirubinemie’ leert jou als kraamverzorgende hoe je ouders helpt bij geelzucht en welke stappen er allemaal ondernomen moeten worden wanneer je dit verschijnsel signaleert.

Deze cursus is volledig online. Je verdiept je in de ondersteuning van het kraamgezin bij geelzucht. De cursus is gericht op het aanleren van kennis en het opfrissen van kennis die je al hebt geleerd tijdens je opleiding. Na succesvolle afronding ontvang je 2 accreditatiepunten. 

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de kraamzorg en specifiek voor de kraamverzorgenden.  

Leerdoel KCKZ

De cursist toont aan kennis te hebben over wat geelzucht is, waardoor geelzucht wordt veroorzaakt en welke handelingen er bij signalering moeten worden gedaan. 

Competenties

Je hebt na deze cursus de volgende competenties:

  • Kennis van hyperbilirubinemie
  • Kennis over de oorzaken van hyperbilirubinemie
  • Kennis en kunde over wat je moet doen bij signalering van hyperbilirubinemie
  • Kennis over hoe je op de juiste manier verslag doet over hyperbilirubinemie

Online theorie

Voor het volgen van deze online cursus heb je ongeveer twee uur nodig. Om de kennis op te doen en hiermee te oefenen. Je kunt de cursus doorlopen op het moment dat het jou uitkomt en in je eigen tempo. De cursus is geschikt om op de computer, laptop of tablet te volgen. Je hoeft niet de gehele cursus in één keer te doorlopen. Je gaat verder waar je gebleven bent wanneer je opnieuw inlogt. Na het geheel doorlopen van de cursus en het behalen van de toets ontvang je een bewijs van deelname en 2 accreditatiepunten. Je kunt de toets meerdere malen opnieuw maken, net zolang tot je een voldoende haalt. 

Schrijf jij je in voor deze online cursus? Vul op het registratieformulier je KCKZ-nummer in voor een snelle verwerking van je accreditatiepunten. 

KCKZ accreditatietermijn 

Voor kraamverzorgenden met de accreditatietermijn 2019-2023 vallen de punten in categorie 'A'. 

Annulering 

Voordat je de cursus aanschaft, wijzen we je graag op de algemene voorwaarden.

Wat leer ik?

Deze online cursus bevat het volgende hoofdstukken:

  • Wat is hyperbilirubinemie?
  • Oorzaken en verschijnselen
  • Behandeling
  • Signaleren
  • Mijn verantwoordelijkheden
  • Verslaglegging