Leer meer over het signaleren van huiselijk geweld en hoe je hierbij handelt als kraamverzorgende.

Een kraamgezin moet veilig kunnen leven en veilig kunnen zorgen voor de pasgeborene. Helaas is een veilig thuis niet voor iedereen weggelegd. In deze cursus ontdek je hoe je huiselijk geweld en kindermishandeling kunt signaleren. Je leert wie je na signalering moet inschakelen en hoe je daarbij communiceert. Het is prettig om te weten wat je kunt doen en wie je in kunt schakelen zodat je bijdraagt aan veiligheid binnen het gezin. Je gaat ook dieper in op de herziene meldcode. Je leest welke stappen je doorloopt bij het doen van een melding. Je leert wat je kunt doen bij een vermoeden van huiselijk geweld. Ter afsluiting staan we stil bij het Shakenbabysyndroom. Je ziet welke voorlichting en instructie je over het Shakenbabysyndroom kunt geven en wat de gevolgen ervan zijn. Na het theoretische gedeelte van de cursus volgt een eindtoets om de kennis die je hebt opgedaan te toetsen.

Deze cursus is volledig online. De cursus is gericht op het aanleren van kennis en het opfrissen van kennis die je al hebt geleerd tijdens je opleiding. Na succesvolle afronding ontvang je 3 accreditatiepunten.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de kraamzorg en specifiek voor de kraamverzorgenden.

Leerdoel KCKZ

De cursist toont aan kennis te hebben over vroegsignalering, de herziene meldcode en preventie Shakenbabysyndroom.

Competenties

Je hebt na deze cursus de volgende competenties:

- Kennis van verschillende typen huiselijk geweld
- Kennis en kunde van de meldcode en toepassing van de meldcode in de dagelijkse praktijk
- Kennis over het shakenbabysyndroom
- Kennis van verschillende signalen die mogelijk wijzen op huiselijk geweld

Schrijf jij je in voor deze online cursus? Vul op het registratieformulier je KCKZ-nummer in voor een snelle verwerking van je accreditatiepunten.  

KCKZ accreditatietermijn

Voor kraamverzorgenden met de accreditatietermijn 2019-2023 vallen de punten in categorie 'A'. 

Annulering 

Voordat je de cursus aanschaft, wijzen we je graag op de algemene voorwaarden.

Wat leer ik?

Deze online cursus bevat de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1. Vroegsignalering

· Wat is vroegsignalering?
· Hoe kan ik risico’s rondom huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren?
· Welke uitingsvormen en kenmerken van huiselijk geweld zijn er?
· Hoe communiceer en rapporteer je in zorgelijke situaties?
· Hoe werkt ketenzorg, de sociale kaart en overdracht?

Hoofdstuk 2. De herziene meldcode

· Hoe ziet de vernieuwde meldcode eruit?
· Welke vijf stappen zijn er?
· Wat is het afwegingskader?
· Wat doe je bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Hoofdstuk 3. Het shakenbabysyndroom

· Wat is het shakenbabysyndroom?
· Waarom huilen baby’s?
· Hoe herken of voorkom je stress bij de ouders?
· Welke voorlichting geef je over het shakenbabysyndroom?
· Hoe geef je voorlichting over het shakenbabysyndroom?