In deze e-learning leer je zorgen voor wie je lief is. We behandelen onderwerpen zoals persoonlijke verzorging, mobiliteit, medicijngebruik, voeding & vocht en vergoedingen.

De vergrijzing, het groeiende zorgaanbod en de toename van chronische ziekten leiden tot hogere zorgkosten. Omzien naar elkaar en zorg aan huis wordt daarom met de dag belangrijker. Om thuiswonende ouderen en hulpbehoevenden de juiste zorg te verlenen heeft iemand kennis nodig om die zorgrol met vertrouwen op te nemen en daadkrachtig te werk te gaan. Daarom heeft Livis in samenwerking met Buurtzorg Nederland de cursus Zorg voor wie je lief is ontwikkeld. Het is een 5 uur durende e-learning die je kunt volgen waar en wanneer je wilt.

Inhoud

De e-learning is bedoeld voor iemand die wil zorgen voor een ander. De cursus bestaat uit vijf modules:

  •   Persoonlijke verzorging (wassen, aan- en uitkleden, helpen bij douchen)
  •   Mobiliteit (valpreventie, hulpmiddelen bij verplaatsen, veilig en gezond werken)
  •   Medicijngebruik (medicijnen klaarleggen, medicijnen in laten nemen)
  •   Vergoedingen (financiering van de zorg en vergoeding van hulpmiddelen)
  •   Voeding en vocht (juiste voeding en genoeg vocht)

 

Start nu jouw cursus

Zorg voor wie je lief is