Wanneer niet blussen met water

Categorie:
Brand
Tags:
Brand Blussen Water
Leestijd: 2 min

In de meeste films zul je een brandweer met water de brand te lijf zien gaan. Daarnaast staat water ook bekend als een goedkoop en efficiënt blusmiddel. Dit komt omdat water de temperatuur van het vuur laat dalen. Toch zijn er meer dan genoeg situaties te bedenken waarbij het niet verstandig is om een brand met water te blussen. Lees er meer over in dit artikel.

Hoe blus jij een brand?

Er zijn drie elementen nodig om iets te laten branden. Dit zijn een brandbare stof, ontbrandingstemperatuur en zuurstof. Om een brand te blussen zal een of meerdere van deze drie elementen verwijderd moeten worden. Wil je hier meer over leren, volg dan een BHV cursus, wij leggen je hier alles over uit.

Brand en elektriciteit

Een brand die is ontstaan in een meterkast of een elektrische installatie mag nooit met water worden geblust. Dit omdat water en elektriciteit niet samen gaan, water geleidt namelijk de elektriciteit. Dit creëert het gevaar dat je onder stroom kan komen te staan. Hoe kan je dan wel het beste een brand blussen in een meterkast of elektrische installatie?

In dit soort gevallen wordt er liever een handbrandblusser gebruikt. Bij handbrandblussers zijn er een aantal verschillende soorten, met elk hun voor- en nadelen. Lees daarom altijd goed  (het liefst voordat er brand is ontstaan) wanneer je met jouw blusser mag blussen en hoe ver je dan van de brand af moet staan.

Brand en chemische stoffen

Chemische stoffen kunnen enorm heftig reageren met water. Een stof kan zelfs meteen tot ontploffing komen als het in aanraking komt met water. Mocht er een brand uitbreken tijdens een scheikundeles op een middelbare school, laat het water dan altijd staan.

Voor het bestrijden van een brand met chemische stoffen in de buurt is er bluspoeder. Bluspoeder vertraagt de chemische reactie, waardoor ook de brand vertraagt. Vaak is het zo dat je met een chemische brand eerst goed moet weten met welker brandblusser je de brand mag doven. Als je dit niet zeker weet is het pand ontruimen en 112 bellen een betere en veiligere optie.

Volg een BHV-cursus en leer wat je moet doen in noodsituaties! Leer gebouwen ontruimen, branden blussen en eerste hulp te verlenen in geval van nood. Kijk hier voor meer informatie.