In deze cursus, speciaal gemaakt voor kraamverzorgenden, leer je zelfverzekerd en adequaat eerste hulp verlenen tijdens een noodgeval.

De kraamverzorgende volgt bij de incompany cursus ‘EHBO voor de Kraamzorg’ eerst de online theorie. Daarna volgt de praktijksessie. In de online theorie krijgt de kraamverzorgende informatie over verschillende belangrijke onderwerpen omtrent eerste hulp bij baby's, kinderen en volwassenen. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn letsels, fluxus, wonden en wondverzorging, verslikking, verstikking, vitale functies en allergische reacties. Als de kraamverzorgende de online theorie heeft afgerond, kan hij of zij deelnemen aan de praktijksessie. In de praktijksessie leert een kraamverzorgende alles over het reanimeren van baby's, kinderen en volwassenen, het gebruik van een AED en het uitvoeren van verschillende andere handelingen. Het slagingspercentage ligt op 99 procent!

Na afronding van de cursus ontvang een kraamverzorgende het Certificaat Eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis en 8 accreditatiepunten. De cursus voldoet aan de voorwaarden die de overheid stelt aan kraamverzorgenden en volgt de richtlijnen van Het Oranje Kruis.

Voor wie?

De cursus 'EHBO voor de Kraamzorg Incompany' is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de kraamzorg. Voor deze cursus is geen vooropleiding nodig.

Leerdoel KCKZ

De cursist toont aan op doeltreffende wijze de eerste hulphandelingen te verrichten, doordat het voldoende kennis hierover heeft en de juiste handelingen in de praktijk laat zien. De cursist toont aan deze handelingen te verrichten bij een baby, kind en volwassene.

Competenties 

Voor deze cursus gelden de volgende competenties: 

  • Controleren en beoordelen vitale functies van een baby en kind
  • Controleren en beoordelen vitale functies van een volwassene
  • Vrijhouden luchtweg van een baby en kind
  • Vrijhouden luchtweg van een volwassene
  • Start reanimatie van een baby en kind in de juiste situatie
  • Start reanimatie van een volwassene in de juiste situatie
  • Gebruik AED bij een baby en kind
  • Gebruik AED bij een volwassene
  • Eerste hulp bij verslikking en verstikking
  • Stelpen van een ernstige bloeding

De online theorie

De online theorie wordt direct klaargezet in het account van iedere cursist. De kraamverzorgende is niet verplicht om de online theorie in één keer door te nemen. Dit mag gefaseerd, want het systeem onthoudt waar de kraamverzorgende is gebleven. De kraamverzorgende moet eerst de online theorie doorlopen voordat hij of zij mag deelnemen aan de praktijksessie.

Het laatste gedeelte van de online theorie is de eindtoets. De kraamverzorgende krijgt 50 vragen. Om de online theorie te voltooien moet 80 procent van de vragen goed beantwoord zijn.

Heeft de kraamverzorgende de praktijksessie afgerond? Dan heeft hij of zij nog een jaar lang toegang tot de online theorie.

Wat leer ik?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Wat is EHBO
2. De eerste hulpverlening
3. Reanimatie
4. Verstikking en verstikking
5. Shock
6. Bloedingen
7. Brandwonden
8. Letsel aan botten, spieren en gewrichten
9. Letsel aan hoofd, hersenen en wervel
10. Letsel in het gezicht
11. Vergiftiging
12. Allergische reacties
13. Koorts- en koortsstuipen

Ons aanbod op maat?
Neem vrijblijvend contact op. Stuur een e-mail naar zakelijk@livis.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.